.Değişim Başlıyor...

Kantitatif Çalışmalar

 • Yüzyüze görüşme
 • CATI
 • CAPI
 • Internet üzerinde araştırma
 • Omnibus

Kalitatif Araştırmalar
 • Grup Tartışmaları
 • Derinlemesine Görüşmeler • Market Aktiviteleri
 • Ürün Dağıtımları
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Medikal Çalışmalar

 


degisimarastirma.com © 2009